Αγωνιστικό Πρόγραμμα 2018

Δείτε τον αγωνιστικό προγραμματισμό  της Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ.  για το διάστημα  Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος  2019 και Ιανουάριος-Μάιος 2020

Δείτε τον αγωνιστικό προγραμματισμό της Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ . για το διάστημα Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 2018 και Ιανουάριος-Μάϊος 2019

Δείτε το αγωνιστικό πρόγραμμα της Ένωσης μέχρι το Μάιο του 2018.