Αγωνιστικό Πρόγραμμα 2018

Δείτε το αγωνιστικό πρόγραμμα της Ένωσης μέχρι τον Δεκέμβριο του 2019.

Δείτε τον αγωνιστικό προγραμματισμό της Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ . για το διάστημα Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 2018 και Ιανουάριος-Μάϊος 2019

Δείτε το αγωνιστικό πρόγραμμα της Ένωσης μέχρι το Μάιο του 2018.