Διοικητικό Συμβούλιο

Μετά τις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέων διοικητικών οργάνων, που έγιναν την Τετάρτη 28/12/2016,το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ., συνεδρίασε τη Παρασκευή 30/12/2016 και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

ΑΑ

ΑΞΙΩΜΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1

Πρόεδρος Κυθαρίδης Αργύριος

2

A΄Αντιπρόεδρος (Διοικητικού Τομέα) Γράψα Γεωργία

3

Β΄Αντιπρόεδρος  (Τεχνικού Τομέα) Μπάλλας Νικόλαος

4

Γενικός Γραμματέας Παλαιοχωρινός Παναγιώτης

5

Ταμίας Δρακάκης Παναγιώτης

6

Έφορος Αγώνων Γεροντόπουλος Πρόδρομος

7

Έφορος Ανάπτυξης και Σχολικού Σκακιού Αντωνιάδης Ιωάννης

8

Έφορος Υλικού Κουκλιάτη Σεμέλη

9

Έφορος Επικοινωνίας και Διαδικτύου Γιακουστίδης Σπυρίδων-Αυγερινός

10

Ειδικός Γραμματέας Μάτσας Σάββας

11

Ειδικός Ταμίας Δρακάκη Άννα-Μαρία

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        Ο  ΓΕΝ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΥΘΑΡΙΔΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ                 ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ