Επικοινωνία

Η Ένωση εδρεύει στην έδρα του ΑΜΟ Γαλαξίας, Β. Όλγας 285 –  Τ.Κ. 546  55

e-mail:  saeakeam@hotmail.com Μαυρομούστακος Σάββας

Τηλ.2310 419269 – Φαξ:  2310 417 035