Παρτιδόφυλλα Ένωσης

Παρτιδόφυλλα.

2018 Cup ESSTH-CHALK

10th team youth championship under 16 ESSTH-CHALK 2017

2018 International Chess Tournament White Tower 40 years

2018 Team Championship ESSTH-CHALK – B Local

2018 Team Championship ESSTH-CHALK – POA

Advertisements