Ατομικά Σχολικά Πρωταθλήματα 2016

Γενική Προκήρυξη Περιφερειακών Ατομικών Πρωταθλημάτων Μαθητών-Μαθητριών 2016
Προκήρυξη 15ου Ανοικτού Ατομικού Πρωταθλήματος Μαθητών-Μαθητριών Δυτικής Θεσσαλονίκης 2016
Προκήρυξη 14ου Ανοικτού Ατομικού Πρωταθλήματος Μαθητών-Μαθητριών Χαλκιδικής 2016
Προκήρυξη 15ου Ανοικτού Ατομικού Πρωταθλήματος Μαθητών-Μαθητριών Ανατολικής Θεσσαλονίκης 2016
Προκήρυξη Τελικής Φάσης 15ου Ατομικού Πρωταθλήματος Μαθητών-Μαθητριών Θεσσαλονίκης-Χαλκιδικής 2016

This entry was posted in Προκηρύξεις, Σχολικά. Bookmark the permalink.