Προκηρύξεις Ατομικών Πρωταθλημάτων Μαθητών-Μαθητριών Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ. 2017

Γενική Προκήρυξη Περιφερειακών Ατομικών Πρωταθλημάτων Μαθητών-Μαθητριών 2017
Προκήρυξη 15ου Ανοικτού Ατομικού Πρωταθλήματος Μαθητών-Μαθητριών Χαλκιδικής 2017
Προκήρυξη 16ου Ανοικ. Ατομικού Πρωταθλήματος Μαθητών-Μαθητριών Δυτ. Θεσσαλονίκης 2017
Προκήρυξη 16ου Ανοικ. Ατομικού Πρωταθλήματος Μαθητών-Μαθητριών Ανατ. Θεσσαλονίκης 2017
Προκήρυξη Τελικής Φάσης 16ου Ατομικού Πρωταθλήματος Μαθητών-Μαθητριών Θεσσαλονίκης-Χαλκιδικής 2017

Advertisements
This entry was posted in Προκηρύξεις, Σχολικά. Bookmark the permalink.