Δήλωση διαθεσιμότητας για ανάληψη καθηκόντων διαιτησίας στο Ομαδικό Σχολικό Πρωτάθλημα 2020 της ΕΣΣΘΧ

Παρακαλούμε να δηλώσετε τη διαθεσιμότητά σας για ανάληψη καθηκόντων διαιτησίας στο Ομαδικό Σχολικό Πρωτάθλημα  2020 της ΕΣΣΝΘ-Χ  συμπληρώνοντας τα στοιχεία που ζητούνται στην παρακάτω φόρμα.
Η δήλωση διαθεσιμότητας είναι απαραίτητη και πραγματοποιείται για να διευκολύνει τη διαδικασία ορισμού διαιτητών.

Η υποβολή της δήλωσης πρέπει να γίνει μέχρι την Πέμπτη  30/1/20 στις 18:00.

Σε περίπτωση τελικού ορισμού σας ως διαιτητή θα ενημερωθείτε μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας και μέσω του διοριστήριου εγγράφου της ΤΕΔ.

Σας ευχαριστούμε,

εκ μέρους της Τοπικής Επιτροπής Διαιτησίας ΕΣΣΘΧ,

Μιμίκος Στέλιος
This entry was posted in Σχολικά, Τ.Ε.Δ. Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ. Bookmark the permalink.