Δημιουργία αρχείου εκπαιδευτικών – σκακιστών / σκακιστριών

Για να δείτε το έγγραφο της ΕΣΟ για την πρόθεση δημιουργίας Μητρώου Εκπαιδευτικών – σκακιστών / σκακιστριών πατήστε στο παρακάτω link:
https://1drv.ms/b/s!AoDwszq4zjp8v1p4aiROR00i3eUN

This entry was posted in ΕΣΟ, Uncategorized. Bookmark the permalink.