Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάληψη συνδιοργάνωσης του 1ου Grand Prix Individual Blitz της Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ.

Το Δ.Σ. της Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ. καλεί τα σωματεία ή φορείς που ενδιαφέρονται  να αναλάβουν τη συνδιοργάνωση με την Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ του 1ου Grand Prix Individual Blitz, να γνωστοποιήσουν το ενδιαφέρον τους αυτό εγγράφως με email στο saeakeam@hotmail.com το αργότερο μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης 30/09/2021.

Ο χώρος αγώνων, που θα προτείνει ο συνδιοργανωτής, θα πρέπει να καλύπτει όσα ρητά ορίζονται στο εγκεκριμένο από την Υγειονομική Επιστημονική Επιτροπή της ΓΓΑ ισχύον Αγωνιστικό Υγειονομικό Πρωτόκολλο της ΕΣΟ, όπως έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας.

Η ημερομηνία διεξαγωγής των αγώνων είναι η Δευτέρα 04/10/2021 και το πρόγραμμα αγώνων θα υπάρχει στην προκήρυξη των αγώνων που θα εκδώσει το Δ.Σ. της Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ
Ο χρόνος σκέψης του κάθε παίκτη ανά γύρο θα είναι 3 λεπτά και με προστιθέμενο χρόνο 2» ανά κίνηση.

Η Ένωση θα υποστηρίξει τον συνδιοργανωτή παρέχοντάς του όλη την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή που χρειάζεται και την οποία διαθέτει, μαζί με το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.