Υποβολή υποψηφιοτήτων για τα όργανα της όργανα της Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ. στην Εκλογο-Απολογιστική Συνέλευση της 29/31.03.2021

Το Δ.Σ. της Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ. υπενθυμίζει σε όλους τους ενδιαφερόμενους ότι η προθεσμία υποβολής υποψηφιότητας για οποιοδήποτε από τα τρία όργανα της Ε.Σ.Σ.Θ-Χ. (Διοικητικο Συμβούλιο, Εξελεγκτική Επιτροπή, Πειθαρχικό Συμβούλιο) λήγει στις 23/03/2021.

Δεν επιτρέπεται η υποβολή υποψηφιότητας για περισσότερες από μια θέσεις στα όργανα.

Καλούνται λοιπόν οι ενδιαφερόμενοι να συμπληρώσουν και να το υποβάλλουν ηλεκτρονικά στη γραμματεία της Ε.Σ.Σ.Θ-Χ. στο email saeakeam@hotmail.com τα παρακάτω δύο έγγραφα:

 -το έντυπο (αίτηση) υποβολής υποψηφιότητας για τα καταστατικά όργανα της Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ.
 -τη βεβαίωση του άρθρου 5 του Ν. 4726/2020 από το σωματείο ότι ο υποψήφιος είναι μέλος του σωματείου και έχει το δικαίωμα να εκλέγει και να εκλέγεται.

Σημείωση.
Η αίτηση του υποψηφίου συνοδεύεται υποχρεωτικά και από δήλωση του ν.1599/1986, ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπό του κανένα από τα κωλύματα εκλογής που καθορίζονται στις διατάξεις του ν. 2725/99 όπως ισχύει. 

Βρείτε το έντυπο (αίτηση) υποβολής υποψηφιότητας για τα καταστατικά όργανα της Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ. στο παρακάτω link:
https://1drv.ms/w/s!AoDwszq4zjp8vDbzwdqPwY6_oRYf?e=p42wgD

Βρείτε τη βεβαίωση (του άρθρου 5 του Ν. 4726/2020) του σωματείου ότι ο υποψήφιος είναι μέλος του σωματείου και έχει το δικαίωμα να εκλέγει και να εκλέγεται στο παρακάτω link:
https://1drv.ms/w/s!AoDwszq4zjp8vDfv8sDDg5PBKpT-?e=6wI1t7

Posted in Συνεδρίαση Δ.Σ/Γ.Σ, Uncategorized | Σχολιάστε

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ.

Αγαπητοί φίλοι,

Ενόψει της Γενικής Συνέλευσης και των αρχαιρεσιών στην Ένωση μας που θα γίνουν στις 29/31.03.2021 θα θέλαμε να σας θυμίσουμε ότι σύμφωνα με την πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης τα σωματεία θα πρέπει να στείλουν στην Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ μέχρι και τις 09/03/2021 τα ονόματα του τακτικού και του αναπληρωματικού τους εκπροσώπου σε ειδικό αρχείο excel, υπόδειγμα του οποίου σας αποστέλλουμε συνημμένα. (Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ. – ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ) Σας υπενθυμίζουμε ότι η προκήρυξη της Γενικής Συνέλευσης μας στην ενότητα για τις εκλογικές διαδικασίες και τις προθεσμίες στην παράγραφο 4 αναφέρει : Ως αντιπρόσωποι (τακτικός – αναπληρωματικός) ορίζονται όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις του ν. 2725/1999, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Δηλαδή ορίζονται αντιπρόσωποι μόνο τακτικά μέλη του Δ.Σ. του σωματείου που έχουν αποκτήσει, κατά το χρόνο του ορισμού τους, το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στο σωματείο.

Η απόφαση των σωματείων για τον ορισμό γνωστοποιείται στην Ε.Σ.Σ.Θ.Χ. με έγγραφο τους είκοσι μέρες (20) ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της Γ.Σ., δηλαδή μέχρι την Τρίτη 09 Μαρτίου 2021. Σας αποστέλλουμε συνημμένα σχετικό υπόδειγμα εγγράφου του σωματείου. (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΣ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ) Επιπλέον, σε εφαρμογή του Ν. 2725/1999, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, παρακαλούμε να αποστείλετε στην Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ έως την Τρίτη 9 Μαρτίου 2021 την ισχύουσα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου σας με έγγραφο νομίμως υπογεγραμμένο και θεωρημένο με τη σφραγίδα του σωματείου σας. Τέλος, εφιστούμε την προσοχή σας για εξόφληση των συνδρομών σας προς την Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ., (συμπεριλαμβανομένης και αυτής του 2021) μέχρι την Παρασκευή 12 Μαρτίου 2021.

Το αρχείο excel Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ. – ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ μπορείτε να το δείτε στο παρακάτω link :
https://1drv.ms/x/s!AoDwszq4zjp8vDJzwMU4pIyHuzgf?e=ZgfIpz

Το αρχείο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΣ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ μπορείτε να το δείτε στο παρακάτω link :
https://1drv.ms/w/s!AoDwszq4zjp8vC9P2zt-yv7Bu84F?e=5a8rl6

Posted in Συνεδρίαση Δ.Σ/Γ.Σ, Uncategorized | Σχολιάστε

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ – ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ 2021

Η Ε.Σ.Ο. εξέδωσε την προκήρυξη για το 1ο ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΑΘΗΤΩΝ-ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ (2021) και το 1ο ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΑΘΗΤΩΝ-ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ (2021).

Τα πρωταθλήματα θα διεξαχθούν σε μία τελική φάση στο χρονικό διάστημα:

  • 13 έως 14 Μαρτίου τα ατομικά πρωταθλήματα για τους μαθητές-μαθήτριες των τάξεων: Γ΄δημοτικού, Δ΄δημοτικού, Ε΄δημοτικού και ΣΤ΄ δημοτικού
  • 13 έως 14 Μαρτίου τα ομαδικά πρωταθλήματα των Γυμνασίων και των Λυκείων.
  • 20 έως 21 Μαρτίου τα ατομικά πρωταθλήματα για τους μαθητές-μαθήτριες των τάξεων: Α΄Γυμνασίου, Β΄Γυμνασίου, Γ΄Γυμνασίου και Λυκείων
  • 20 έως 21 Μαρτίου τα ομαδικά πρωταθλήματα των Δημοτικών Σχολείων.

Μπορείτε να δείτε ολόκληρο το κείμενο της προκήρυξης στο παρακάτω link:
https://1drv.ms/w/s!AoDwszq4zjp8vCGKItuXb_UI0_y-?e=p0UdVj

Posted in Uncategorized | Σχολιάστε

Πρόσκληση Εκλογο-Απολογιστικής Συνέλευσης Μαρτίου 2021(29 & 31.03.2021) της Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ.

Καλούνται  τα  μέλη – σωματεία  μας  σε  Εκλογο-απολογιστική  Γενική  Συνέλευση την  Δευτέρα   29/03/2021  και ώρα  7  μμ  στην αίθουσα εκδηλώσεων του Α.Μ.Ο. « Ο ΓΑΛΑΞΙΑΣ » Θεσσαλονίκης ( Βασιλίσσης Όλγας 285).
Σε  περίπτωση  μη  απαρτίας  η  επαναληπτική  Γενική  Συνέλευση  θα  γίνει  την  Τετάρτη  31/03/2021  την  ίδια  ώρα,  στον  ίδιο  χώρο. 

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και με πρόσθετες διευκρινίσεις για τις εκλογικές διαδικασίες μπορείτε να το δείτε στο παρακάτω link:
https://1drv.ms/w/s!AoDwszq4zjp8vB8PAhoXmuQqiAVq?e=Movcl8

Posted in Συνεδρίαση Δ.Σ/Γ.Σ, Uncategorized | Σχολιάστε

Έγγραφο της ΕΣΟ προς τα σωματεία-μέλη της

Με την συγκεκριμένο έγγραφο που εξέδωσε και κοινοποιεί προς τα σωματεία-μέλη της η Ε.Σ.Ο., εν όψει της επικείμενης Γενικής Συνέλευσης και των αρχαιρεσιών της Ομοσπονδίας στις 28/03/2021:

– παρακαλούνται τα σωματεία να αποστείλουν στην Ε.Σ.Ο. έως και Τετάρτη 03/03/2021 την ισχύουσα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου τους και
– εφιστάται η προσοχή τους για την εξόφληση των συνδρομών τους πεις την Ε.Σ.Ο. έως και την Παρασκευή 12/03/2021 σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 9 του καταστατικού της Ομοσπονδίας.

Δείτε ολόκληρο το έγγραφο της Ε.Σ.Ο. πατήστε στο παρακάτω ink:

https://1drv.ms/b/s!AoDwszq4zjp8vBwwfeg_UB8qPf6A

Posted in ΕΣΟ | Σχολιάστε

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 2021

Σας κοινοποιούμε συνημμένα τις προκηρύξεις της Ε.Σ.Ο. για τις παρακάτω διαδικτυακές διοργανώσεις για το 2021:

  • 1ο Διαδικτυακό Πανελλήνιο Ατομικό Πρωτάθλημα Rapid & Blitz και το 1ο Διαδικτυακό Πανελλήνιο Ατομικό Πρωτάθλημα Γυναικών Rapid & Blitz. Το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί στο χρονικό διάστημα από 6 Φεβρουαρίου έως 7 Φεβρουαρίου 2021.
  • 1ο Διαδικτυακό Πανελλήνιο Ανοικτό Ομαδικό Πρωτάθλημα και το 1ο Διαδικτυακό Πανελλήνιο Ομαδικό Πρωτάθλημα Γυναικών. Το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε μία τελική φάση που θα διεξαχθεί στο χρονικό διάστημα από 20 Φεβρουαρίου έως 21 Φεβρουαρίου 2021.

Για τα ατομικά πρωταθλήματα οι σκακιστές/σκακίστριες θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή έως την Τρίτη 2 Φεβρουαρίου συμπληρώνοντας την παρακάτω ηλεκτρονική φόρμαhttps://forms.gle/4kJrGoDNUK2JyhKk7

Για τα ομαδικά όσα σωματεία επιθυμούν να συμμετέχουν θα πρέπει να δηλώσουν εγγράφως στην ΕΣΟ (e-mail: info@chessfed.gr) εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή τους στην τελική φάση μέχρι και τις 14 Φεβρουαρίου 2021, δηλώνοντας με πόσες ομάδες θα συμμετέχουν σε κάθε πρωτάθλημα συμπληρώνοντας τις συνημμένες φόρμες (excel).

Φόρμα δήλωσης Υπευθύνου και Βασικής Σύνθεσης Ομάδας για το 1ο Διαδικτυακό Πανελλήνιο Ανοικτό Ομαδικό Πρωτάθλημα στο παρακάτω link: https://1drv.ms/x/s!AoDwszq4zjp8vA8Y08QhQS-eI1bQ?e=sBhX5e

Φόρμα δήλωσης Υπευθύνου και Βασικής Σύνθεσης Ομάδας για το 1ο Διαδικτυακό Πανελλήνιο Ομαδικό Πρωτάθλημα Γυναικών στο παρακάτω link:
https://1drv.ms/x/s!AoDwszq4zjp8vBHRQ5kEhmz-6EJd?e=5MkLxr

Την προκήρυξη για το 1ο Διαδικτυακό Πανελλήνιο Ατομικό Πρωτάθλημα Rapid & Blitz και το 1ο Διαδικτυακό Πανελλήνιο Ατομικό Πρωτάθλημα Γυναικών Rapid & Blitz μπορείτε να την δείτε στο παρακάτω link: https://1drv.ms/b/s!AoDwszq4zjp8vBDHxiNezygw8NO5?e=UOlPG0

Την προκήρυξη για το 1ο Διαδικτυακό Πανελλήνιο Ανοικτό Ομαδικό Πρωτάθλημα και το 1ο Διαδικτυακό Πανελλήνιο Ομαδικό Πρωτάθλημα Γυναικών μπορείτε να την δείτε στο παρακάτω link:
https://1drv.ms/b/s!AoDwszq4zjp8vA5aoAK_avk6ScAV?e=Gl2Ffx

Posted in Uncategorized | Σχολιάστε

Ενημέρωση από Ε.Σ.Ο. με θέμα την παράταση θητείας των Διοικητικών Συμβουλίων και των λοιπών καταστατικών οργάνων των αθλητικών σωματείων και συλλόγων

Παρατείνεται η θητεία των διοικητικών συμβουλίων και των λοιπών καταστατικών οργάνων των αθλητικών σωματείων και συλλόγων, που έχουν συσταθεί και λειτουργούν σύμφωνα με τα άρθρα 78 και επ. του Αστικού Κώδικα, για χρονικό διάστημα έως τεσσάρων (4) μηνών, από 1.1.2021 έως τις 30.4.2021.

Για να δείτε το σχετικό ΦΕΚ πατήστε εδώ.

Posted in Uncategorized | Σχολιάστε

Συμπληρωματική (Τελική) Προκήρυξη 1ου Διαδικτυακού Πανελλήνιου Ομαδικού Πρωταθλήματος Παίδων-Κορασίδων 2020

Παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία δηλώσεων συμμετοχής για το 1ο Διαδικτυακό Πανελλήνιο Ομαδικό Πρωτάθλημα Παίδων – Κορασίδων μέχρι και τις 20/12/2020.

Κάθε σωματείο μπορεί, εφόσον το επιθυμεί, να συμμετέχει και με δεύτερη ομάδα. Το οργανωτικό παράβολο των αγώνων είναι 80 ευρώ  για την 1η ομάδα ενώ η 2η ομάδα μετέχει χωρίς  παράβολο.

Οι αγώνες είναι ενταγμένοι στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος #BEACTIVE 2020-21 που υλοποιείται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

Για να δείτε τη συμπληρωματική προκήρυξη πατήστε εδώ.

Posted in Uncategorized | Σχολιάστε

1ο Διαδικτυακό Πανελλήνιο Ομαδικό Πρωτάθλημα Παίδων-Κορασίδων – Προκήρυξη

Η ΕΣΟ εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση:

1ο ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ – ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

Σας προωθούμε συνημμένη την προκήρυξη για το 1ο Διαδικτυακό Πανελλήνιο Ομαδικό Πρωτάθλημα Παίδων – Κορασίδων για το 2020. Το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε μία τελική φάση που θα διεξαχθεί στο χρονικό διάστημα από 26 Δεκεμβρίου έως 28 Δεκεμβρίου 2020.
Οι αγώνες είναι ενταγμένοι στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος #BEACTIVE 2020-21 που υλοποιείται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
Όσα σωματεία επιθυμούν να συμμετέχουν θα πρέπει να δηλώσουν εγγράφως στην ΕΣΟ (e-mail: info@chessfed.gr) εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή τους στην τελική φάση μέχρι και τις 18-12-2020, δηλώνοντας αν θα συμμετέχουν με 1 ή 2 ομάδες.
Το οργανωτικό παράβολο των αγώνων ορίζεται στα 80 ευρώ για κάθε ομάδα.
Η καταβολή των οργανωτικών παραβόλων θα πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερο μέχρι και την Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2020 με κατάθεση στον λογαριασμό της ΕΣΟ που τηρείται στην Εθνική Τράπεζα: 080/480580-13 (ΙΒΑΝ GR 15 0110 0800 0000 0804 8058 013).
Οι ομάδες που θα μετέχουν θα πρέπει να στείλουν στη γραμματεία της ΕΣΟ (με e-mail: info@chessfed.gr) μέχρι τις 23/12/2020 και ώρα 12:00 τη βασική σύνθεσή τους συμπληρώνοντας τη συνημμένη φόρμα στο ειδικά διαμορφωμένο excel, και τα στοιχεία του υπεύθυνου της ομάδας (όνομα, email, κινητό).
ΕΣΟ

Την προκήρυξη της διοργάνωσης μπορείτε να τη δείτε στο παρακάτω link:
https://1drv.ms/w/s!AoDwszq4zjp8vAcP7JrtaDm-zAZ4?e=dx9Pve

Την Φόρμα για τη βασική τους σύνθεση που πρέπει να στείλουν στην Ε.Σ.Ο. τα σωματεία που θα συμμετάσχουν μπορείτε να την βρείτε στο παρακάτω link:
https://1drv.ms/x/s!AoDwszq4zjp8vAgkpDP0CS-kavXy?e=NgteBA

Posted in Uncategorized | Σχολιάστε

Απεβίωσε ο Βύρων Τσορμπατζόγλου

Ο Βύρων Τσορμπατζόγλου υπήρξε Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Σκακιστικών Σωματείων Βορείου Ελλάδος και μετέπειτα Γενικός Γραμματέας και Πρόεδρος της ΕΣΣΘ-Χ. Διετέλεσε επίσης, αντιπρόεδρος της Ε.Σ.Ο.

Ήταν ενεργός διεθνής διαιτητής με παρουσία σε σημαντικούς διεθνείς αγώνες (Ολυμπιάδες, Παγκόσμια Πρωταθλήματα) καθώς και καθηγητής διαιτησίας, Διοργάνωσε πλήθος σεμιναρίων ανάδειξης διεθνών και εγχωρίων διαιτητών.

Το Δ.Σ. της ΕΣΣΘ-Χ εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος.

 

Posted in Uncategorized | Σχολιάστε